Принципи

ГЕО ПАУЪР се ръководи от редица принципи, които са ръководно начало за целия екип на компанията.

-  Доверие

-  Лоялност

-  Отговорност

-  Работа при ясни, точно определени и документирани правила при спазване на всички нормативни и регламентиращи документи

-  Взимане на решения, основани на факти, норми, правила и взаимен интерес

-  Коректност и взаимно-изгодни отношения с партньорите

-  Процесен подход и регламентиране на дейностите на компанията

-  Системен подход на управлението

-  Постоянен стремеж към развитие и усъвършенстване на компанията и на нейния екип

-  Мотивираност на персонала

-  Ведра работна среда и позитивно мислене

-  Ефективно изградена инфраструктура, офис и работни места

-  Приобщаване на хората, работещи в компанията към идеите и целите на компанията

-  Постигане на стратегическа идентичност и гордост у служителите, че работят за ГЕО ПАУЪР.