Представяне

ГЕО ПАУЪР е частна българо-немска компания, член на Германо-българската индустриално-търговска камара, основана през 2003 г.

Сферата на дейност на ГЕО ПАУЪР е развитието и реализацията на инвестиционни проекти за добиване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

От своето създаване компанията усилено работи за подобряване на необходимите условия за реализация на подобни проекти и внедряване на съвременните технологии и научни достижения в областта на ВЕИ в България и Балканските страни.

През 2006 година беше създадена проектната компания ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД, собственост на ГЕО ПАУЪР ООД и ЕЙ И ЕС Корпорация. Основната цел на ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД е реализиране и експлоатация на ветроенергиен проект „Св. Никола”.

През 2009 г. беше създадена нова проектна компания ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ 2 ООД с основна цел развитие на други инвестиционни проекти за добиване на енергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Република България и в страните от Югоизточна Европа.