Стратегия

Мисия

ГЕО ПАУЪР е компания, загрижена за хармонията в околната среда, която е определяща за бъдещето на човечеството.

 

ГЕО ПАУЪР внедрява нови технологии за да произвежда по съвременен начин жизнено важни ресурси и чиста енергия.

 

ГЕО ПАУЪР отстоява и разширява извоюваните от екипа позиции в областта на възобновяемите енергийни източници за добив на електрическа енергия без излъчване на вредни емисии в атмосферата.

 

 

Плановете на компанията включват проекти в областта на:

-          ветроенергетиката,

-          фотоволтаични инсталации,

-          преработка на отпадъци,

 

ГЕО ПАУЪР съзнава, че най-ценният актив на компанията са хората - високо ерудирания екип от експерти в различни направления на проектните области. Това е нейното основно предимство. Компанията е силно загрижена за своите служители както на работното място, така и извън него.

 

 ГЕО ПАУЪР се опитва да намери баланс между реалност и бъдещи очаквания и това я прави желан партньор във вътрешната и международната бизнес среда.

 

 

Визия

 

ГЕО ПАУЪР - креативен и надежден партньор в осъществяването на проекти в областта на възобновяемата енергия като използва нови, ефективни и природосъобразни технологии в цялостната своя дейност.

 

За ГЕО ПАУЪР развитието на компанията е непрекъснат процес, тясно свързан с усъвършенстването на експертите от екипа. Това допринася бързо и своевременно да се реагира на всички промени в средата, в която тя се развива.

 

ГЕО ПАУЪР е уникална компания, защото още от своето създаване се развива в хармония с надеждата за бъдещето на човечеството и съхраняването на равновесието в екосистемата на Земята. Със своите ценности и принципи създава у персонала гордост, висока мотивация и сплотеност около стратегическите цели.