Вятърен парк Св. Никола в експлоатация

Вятърен парк Св. Никола в експлоатация

На 15.03.2010г. 156 MW (52 ветрогенератора с мощност 3 MW), както прилежащата инфраструктура и кабелна мрежа получиха разрешение за ползване, c което  вятърен парк Св. Никола бе пуснат в експлоатация.