VI Международна изложба за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

VI Международна изложба за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

Между 14 и 16 април 2010г. в Интер Експо Център София се проведе шестото поред изложение и конгрес на тема "Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност".
Паралелното провеждане на изложението и конгреса определят високото качество и отличната посещаемост на събитието от специалисти от България и Европа.

Успехът на изложението през 2010 г. доказа категорично интереса на инвеститорите към българския пазар - 90 % ръст на броя на участниците в сравнение с 2009 г. ВЕИ и ЕЕ секторът в България е изключително динамичен и привлича все повече инвеститори. В глобален и национален аспект той доказа своята ключова роля за постигане на икономическа, социална и екологична устойчивост. Браншът ще отбележи ръст през следващото десетилетие според прогнози на доклад на Съвместния изследователски център на Европейската комисия в Брюксел. По данни на Българската фотоволтаична асоциация ВЕИ секторът може да донесе 4 милиарда евро на страната ни, а потенциалът и за производство на енергия от възобновяеми източници е около 4,500 килотона петролен еквивалент (ktoe). Високите показатели на енергийната консумация в нашата икономика разкриват големите възможности за инвестиции в областта на енергийната ефективност.

117 директни участници и 118 представени компании от 27 държави показаха:

  • енергийноефективни технологии, пасивни къщи, изолационни материали
  • ВЕИ източници и системи на тяхна основа: био-, геотермална, хидро-, слънчева и вятърна енергия, енергия от отпадъци
  • електромобили
  • технологии за дистрибуция и съхранение на енергия
  • консултации и сертифициращи услуги

Посетители - 3522 специалисти от 33 държави от Европа, САЩ и Азия, работещи в секторите: ВЕИ, ЕЕ, строителство и архитектура, електроенергия, автоматизация, околна среда, инвестиции и финансиране, консултации и др. 49 % от посетителите бяха управители, 24 % консултанти, 27% маркетинг специалисти и технически експерти.