Четвърта конференция "Инвестиции във възобновяеми енергийни източници"

Четвърта конференция "Инвестиции във възобновяеми енергийни източници"

Четвъртата конференция "Инвестиции във възобновяеми енергийни източници", организирана от в. Дневник, в партньорство с Българска фотоволтаична асоциация, се проведе в рамките на два дни – 31 май и 1 юни в хотел Шератон, София. За първи път събитието обединява темата за инвестиции във вятърни паркове, фотовлтаични инсталации и хидроенергия. Целта на конференцията е да се превърне в палтформа за диалог и обмяна на идеи между правителството и бизнеса по отношение на стратегията за развитие на ВЕИ сектора и възможностите за инвестиции. В рамките на програмата бяха разгледани ключови въпроси, засягащи производството на възобновяема енергия и бяха представени успешни практики и проекти.