Най-големият вятърен парк

Най-големият вятърен парк

С капацитета си от 156 мегавата ветроенергийният парк "Св. Никола" на AES Geo Energy е най-големият в страната до този момент. След церемонията по включването му към електрическата мрежа предстоят тестове на ветрогенераторите и до края на годината той ще започне да работи реално.

Пет години по-късно

Макар че същинското строителство на парка започна и приключи тази година, проектът има зад гърба си 5-годишна предистория. Той бе започнат от българско-германската фирма Гео Пауър nоще в края на 2003 г. Американската AES се включи през 2006 г., когато двете компании създават съвместното дружество AES Geo Energy. Делът на AES в него е 89%, а на Гео Пауър - 11%. В края на миналата година беше подписано финансовото споразумение между AES Geo Energy и банките кредитори – Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Уникредит и Международната финансова корпорация (IFC). Проектът струва 270 милиона евро, 223 милиона от които са  кредит от финансовите институции. Фактът, че те отпуснаха заем за голям инвестиционен проект в България в период на криза , бе отчетен като сигнал за доверие на чуждите инвеститори към страната. Заемите са за срок между 12 и 15 години, в който се очаква инвестицията да се изплати.

Строителството на ветрогенераторите отне шест месеца – от януари до края на юли тази година, когато бе монтиран последният, 52-ри, генератор. "От инженерна гледна точка това беше голямо предизвикателство – всеки генератор е с пилон, висок 105 метра, а перките са с дължина 45 метра; в един генератор има около 360 тона стомана, а железобетонните фундаменти под тях са с тегло 2500 тона", посочва управителят на Гео Пауър - Димитър Христов. В строителството са участвали общо 250 души, част от тях – български подизпълнители. Генераторите са производство на датската компания Vestas. Парк "Свети Никола" е разположен на площ от 60 кв. километра. Самите генератори заемат около 60 декара. Толкова е територията с променен статут в проекта, останалото е земеделска земя, която се обработва. Тъй като в хода на проекта AES Geo Energy е изкупила повече площ от необходимата за ветрогенераторите, тя се арендува.