Водна енергия

Енергията на водата (под формата на кинетична енергия или температурни разлики) може да се впрегне и да се използва. Тъй като водата е около 800 пъти по-плътна от въздуха, дори и бавно течащите потоци вода или морското вълнение могат да произведат значителни количества енергия.

Има много форми на водна енергия:

 

Водната енергия е понятие, което обикновено е запазено за големите водно електрически централи (язовири).

 

Енергия на морските вълни – Вълните обикновено карат големите понтони да се издигат и да падат надолу, оставяйки район с  редуцирана височина на вълната в „сянка”. Енергията на вълните вече започва да се комерсиализира.

 

Енергия на приливите и отливите – улавя енергията от приливите/отливите във вертикално направление. Приливите идват, увеличават равнището на водата във водния басейн и след това отлива го намалява. Ако водата в басейна се оттича през турбина, се получава електроенергия.

 

Енергия на потоците на приливите и отливите – може да се използва чрез добив на електроенергия с турбини, които са монтирани под водата. Първата такава турбина е инсталирана в Strangford Lough.

 

Преобразуване на термалната енергия на океанската вода – използва температурните разлики между по-топлата вода на повърхността и по-студената в недрата на океана. Този вид добив на енергия не е тестван още за работа в по-големи мащаби.

 

Най-голямото предимство от водноелектрическите централи е елиминирането на цената на горивото. Други предимства са по-дългия живот от централите с изгаряне на изкопаеми горива, ниските цени за поддръжка и предлагането същевременно на съоръжения за водни спортове.

 

 

Най-добрите и най-големите

 

Първата в света електроцентрала, която произвежда енергия от вълните е в Португалия. Името и е Aguçadora Wave Park и е открита през 2006 година.

 

От 1967 година най-голямата централа за производство на електроенергия от приливите и отливите, разположена до Монт Сейнт Мишел във Франция, произвежда 600 млн. КВЧ годишно със своите 24 турбини по 10 MW.

Южна Корея планира да построи най-голямата в света централа, която да използва енергията на приливите и отливите – 254 MW. Инвестицията ще бъде поета от корейското правителство.

 

Най-голямата водноелектрическа централа в света на язовира "Трите гърла", който се намира по средата на течението на река Яндзъ, в Китай. Изграждането на ВЕЦ "Трите гърла", което започна през 1993 година, струва около 26,36 милиарда долара. Дължината на язовира е 2 309 метра, а височината - 185 метра. След пускането му на пълна мощност той трябва да произвежда 84,7 млрд. киловатчаса електроенергия годишно. Строителството на съоръжението ще бъде завършено тази година.

 

Водно електрическата централа Итайпу е най-голямата разработка от този род в действие в света. Построена е през периода 1975-1991 като съвместна разработка и резултат на усилията и работата на две съседни страни – Бразилия и Парагвай. 20-те турбини на централата са с производствен капацитет 14 000 MW.

 

С генераторна мощност 864 MW, ПАВЕЦ „Чаира” е най-голямата помпено-акумулираща централа в България и в цяла югоизточна Европа.