Слънчева енергия

Слънчевата енергия  може да се използва по много начини, включително:

 

-          Производство на електричество чрез използване на фотоволтаични слънчеви клетки

-          Производство на електричество чрез концентратори на слънчева енергия 

-          Производство на електричество чрез загряване на  въздух, който преминава възходящо и завърта турбините в слънчева кула

-          Затопляне на сгради, директно, чрез пасивен слънчев дизайн – пасивни сгради

-          Затопляне на храна посредством слънчеви пещи

-          Подгряване на вода или въздух за домакински нужди посредством соларни панели

-          Загряване или охлаждане на въздух посредством  слънчеви комини

-          Произвидство на електроенергия в геостационарна орбита посредством сателити за слънчева енргия

 

Най-добрите и най-големите

 

11 мегаватовата PS10 слънчева кула в Испания произвежда лектричество от слънцето посредством 624 огромни огледала, наречени хелиостати.

 

Solar Energy Generating Systems (SEGS) е най-голямата фотоволтаична централа в света за момента. Тя се състои от 9 фотоволтаични парка и е разположена в пустинята Мохаве в Калифорния. Инсталираната мощност е 354 MW.

 

Слънчева електроцентрала 2 GW ще бъде построена в Монголия. Когато бъде завършена през 2019 година, се очаква това да бъде най-голямата централа в света. Строежът на първата фаза – 30 MW, ще започне през юни 2010 г. Очаква се втората и третата фаза да бъдат завършени през 2014 г., съответно още 870 и след това 1,000 MW. Четвъртата фаза ще удвои капацитета до 2000 MW до 2019 година.

 

В Европа най-голямата е испанската "Андасол 1", която произвежда 50 мегавата електроенергия.

 

Най-голямата функционираща слънчева централа в България е в с. Пауново – 1MW.