Вятърна енергия

Вятърната енергия е преминаването посредством вятърни турбини на енергията на вятъра във форма, която може да се използва като електричеството.

 

Най-съвременният начин за генериране на електричество от вятърна енергия е чрез конвертиране на ротацията на перките на турбината в електрически ток чрез ел. генератор.

 

Вятърната енергия се използва в големи вятърни паркове, които са свързани към националните електрически мрежи, а също и за малки турбини за производтсво на енергия за отделни домакинства, както и за места, които не са свързани с мрежата.

Вятърната енергия е в изобилие, възобновяема е, широко разпространена, чиста е  и редуцира вредните емисии в атмосферата, когато се използва като заместител на изкопаемите горива.

 

По принцип вятърни генератори се инсталират на места, където средната скорост на вятъра е 10 mph (16 км/ч или 4,5 м/с) или по-голяма. Обикновено местата се подбират на базата на атласи на вятъра и валидирани измервания на втъра на място. Метеорологията играе важна роля в определянето на възможните местоположения за вятърни паркове, но само метеорологичните данни не са достатъчни за прецизна преценка за изграждане на вятърен парк.

 

ВЪТЪРНАТА ЕНЕРГИЯ МОЖЕ ДА ДОСТАВИ ЧЕТИРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ ОТ ТОВА, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕМ.

 

Най-добрите и най-големите

 

Към момента най-големият вятърен парк на сушата е изграден в Португалия се състои от 120 турбини с 5 подстанции, като стойността на инвестициата е 400 мнл. eвро.

 

Най-големият офшорен парк в света е в Дания. Паркът Horns Rev 2, разработен от държавната компания Dong Energy възлиза на 3,5 млрд. датски крони (694 млн. долара) и е с мощност 209 MW.

 

 

С капацитета си от 156 MW ветроенергийният парк "Св. Никола" на "AES Geo Energy" е най-големият в България до този момент. Стойността на инвестицията е 270 милиона евро.