Свети Никола

Проектът е изграден от 52 турбини, свързани с подземна кабелна мрежа към подстанцията на парка, откъдето посредством свързващ далекопровод произведената електроенергия се пренася до електропреносната мрежа на България.

Проектът включва изграждането на:

 

  • 52 турбини Vestas V90 3.0 MW
  • 60 км подземна кабелна линия 33kV
  • 33/110 kV подстанция
  • 5.2 км далекопровод 110kV

Турбини

 Турбините във ВЕП „Свети Никола” са произведени от Vestas – световен лидер в областта на възобновяемите източници на енергия. Фирмата е инсталирала над 39 000 турбини в 63 страни и продължава дейността си – на всеки четири часа някъде по света се инсталира нова тяхна турбина. Vestas V90 3.0 MW са последната и най-напреднала технология на производителя. Те са с модерен дизайн, включващ цилиндрични кули и три перки, закрепени за кабина, където се намира генераторът, скоростната кутия и другите оперативни инсталации. Това са най-високите вятърни турбини в България до момента - височината на кулата на  VESTAS V90 3.0 MW е 105 m. Всяка турбина има по три перки с дължина 44 м с тегло 6 700 кг и 90 м роторен диаметър.

Подземна кабелна мрежа

Отделните турбини са групирани в 8 клона и са свързани посредством подземна кабелна мрежа, съставена от 60 км кабелни трасета. Кабелите са положени на дълбочина от 1,5 м и са разположени в рамките на съществуващите селскостопански пътища. С оглед постигане на проектните стандарти и минимизиране на загубите от пренос, мрежата е проектирана на 33 kV, а кабелното сечение варира в зависимост от броя присъединени турбини.

Подстанция

Произведената електрическа енергия, събрана от вътрешната кабелна мрежа, се доставя до повишаващата подстанция „Свети Никола” 33/110 kV. Подстанцията е изцяло автоматизирана и отговаря на най-високите стандарти за експлоатация. Оборудването е доставено от ABB. В подстанцията са инсталирани два повишаващи трансформатора по 100 MVA всеки, произведени от Хюндай България.

Инсталираното оборудване отговаря на най-високите европейски и български изисквания за качество.

Далекопровод 110kV

След повишаване на напрежението в подстанция „Свети Никола” до 110 kV, произведената енергия се транспортира посредством въздушен далекопровод до точката на присъединяване на парка към националната електропреносна мрежа на България. Дължината на далекопровода е 5.2 км и включва монтирането на 34 стълба.