Свети Никола

Ей И Ес е сред най-голeмите компании в света в областта на традиционните и алтернативни източници на енергия. До момента компанията работи в 27 държави на 5 континента. Ей И Ес осигурява над 28 000 работни места и има инсталирани мощности над 43 000 MW, които произвеждат енергия за над 100 млн. души.

 

Ей И Ес е най-големият инвеститор в България с общ размер на вложенията над 1,5 млрд. евро.

 

У нас компанията работи по два мащабни проекта – изграждане на нова топлоелектрическа централа с мощност 670 MW - Ей И Ес Гълъбово, на стойност 1,3 милиарда евро и ветроенергиен парк (ВЕП) „Свети Никола” с мощност 156 MW в община Каварна на стойност 270 млн. евро.

 

Ей И Ес е сред световните лидери в производството на енергия от възобновяеми източници. Компанията има 1,173 MW инсталирани ветроенергийни мощности в САЩ. Още 212.5 MW са в процес на изграждане в Европа:

  • North Rhins, Шотландия – 22 MW
  • Saint Patrick, Франция – 34.5 MW
  • Свети Никола, България – 156 MW

През август 2006 г. Ей И Ес и Гео Пауър създават компанията Ей И Ес Гео Енерджи с цел да развие, финансира, построи и експлоатира ветроенергийния парк в продължение на 20 години.