Свети Никола

Цялата инвестиция във ветроенергиен парк „Свети Никола” е 270 млн. евро, от които 223 млн. евро са осигурени от банков консорциум, включващ Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Международна финансова корпорация (IFC), UniCredit Markets & Investment Banking (UniCredit) и УниКредит Булбанк, а 47 млн. евро са собствени средства на Ей И Ес. 

Проектът има сертификат за инвестиция първи клас.