Свети Никола

Проектът се реализира от проектното дружество ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД, собственост на ГЕО ПАУЪР ООД и ЕЙ И ЕС УИНД ИНВЕСТМЪНТ.

Мащабът на инвестицията изисква използването на екип от високвалифицирани специалисти, чиито професионализъм беше доказан с приключване на строителните работи един месец преди крайния срок.

Ветроенергийният парк допринася за икономическото оживление и за устойчивото развитие на региона. Като част от социалната програма на компанията, ежегодно ще бъдат финансирани социални и екологични проекти. Силна подкрепа получи и местният бизнес – досега са подписани договори на стойност от около 40 млн. eвро с български подизпълнители. Изграждането на парка осигурява 250 временни и около 20 постоянни работни места.

По този начин България ще получи не само модерна и екологично чиста централа, която ще укрепи позициите й на международния енергиен пазар и ще осигури енергийната й независимост, но също така и ще подготви висококвалифицирана и успяваща работна сила, което ще стимулира младите хора да търсят реализация в енергетиката.